Kaavoitus / Maankäytön suunnittelu

Kaavoituksen tehtävänä on huolehtia maankäytön yleispiirteisestä suunnittelusta yleiskaavoilla ja yksityiskohtaisesta rakentamista ohjaavasta suunnittelusta asemakaavoilla sekä maankäytön suunnitteluun liittyvien ohjeiden ja selvitysten valmistelusta. Valmisteilla olevat kaavat löytyvät näiltä sivuilta omasta osiosta ja hyväksytyt kaavat omastaan.

Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung
  Asemakaavaa vuodelta 1925, Bertel Jung

Ajankohtaista


nähtävänä olevat Kaavat

Hevossilta-osayleiskaavaa koskeva luonnos 11.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mu­kai­sesti nähtävänä 6.6. - 8.7.2022 maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös kaupungin internetsivuilla. 

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi.

 Lisätietoja antavat ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi 

Forssassa 30.5.2022
Kaupunginhallitus

Vieremä II C -asemakaavamuutosta koskeva luonnos 11.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävänä 20.6. – 11.7.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaupungintalo on kiinni 4.7.2022 lähtien, jolloin tapaamisesta kaavoittajien kanssa on hyvä sopia puhelimitse.  Kaavamateriaali on nähtävänä myös kaupungin internetsivuilla. 

Asemakaavan muutos koskee Vieremän kaupunginosan katu- ja puistoalueita Pikkulinnuntien ja Lintukedontien välisellä alueella.

Nähtävänäoloaikana osalliset voivat käydä tutustumassa kaavaluonnokseen ja ilmaista siitä mielipiteensä. Kirjalliset mielipiteet voi myös toimittaa osoitteeseen Forssan kaupunki, PL 62, 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360, anne.seppala@forssa.fi.

Forssassa 17.6.2022
Tekninen ja ympäristötoimi

Kaavoituskatsaus 2021 - 2022

Maankäytönsuunnittelu laatii kaavoituskatsauksen, jossa esitellään valmisteilla olevat ja uudet vireille tulevat kuntaa koskevat maankäyttöhankkeet. Kaavoituskatsauksessa esitellään lisäksi kaavoitushankkeiden käsittelyprosessi ja miten niiden sisältöön ja käsittelyyn voi vaikuttaa.
Hankkeita koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat näh­tävänä teknisen ja ympäristötoimen maankäytön suunnitteluyksikössä, kau­pungintalon 3. krs, Turuntie 18 ja kaupungintalon palvelupisteessa, kaupunginkirjastossa sekä näillä sivuilla.