voimaan tulleet asemakaavat

Näillä sivuilla on vuodesta 2011 lähtien hyväksytyt asemakaavat. Asemakaavat on esitetty siinä laajuudessaan, kuin ne olivat hyväksymishetkellä. Asemakaavojen muutoksia laaditaan kuitenkin jatkuvasti, joten asemakaava ei välttämättä ole enää kokonaisuudessaan voimassa. Kaavojen hakemistokartassa on esitetty kunkin asemakaavan voimassa oleva kaavarajaus. Kaavarajauskartta ei vielä ole näkyvissä karttapalveluissa, mutta sieltä löytyy ajantasa-asemakaava, joka kertoo kiinteistön voimassaolevan kaavatilanteen.

Kuva asemakaavasta
Ote kaavojen hakemistokartasta