Uusikylä II J asemakaavamuutos

Asemakaava koskee Kuhalan kaupunginosan Keskuskadun varren kahta tonttia korttelissa 41(Hotelli Maakunnan ja rakentamaton palvelurakennusten tontti) sekä Kauppakadun varren rakentamattomia asuinpientalotontteja korttelissa 41 Kauppakadun ja Keskuskadun risteyksessä.

Asemakaavaehdotus hyväksyttiin 10.11.2014 kaupunginvaltuustossa.
Kaava on tullut voimaan 22.12.2014.