Linikkala II A asemakaavamuutos

Hämeentien eteläpuolisten kortteleiden asema keskustassa on muuttunut merkittä­västi kun hypermarket on valmistunut niiden eteläpuolelle. Linikkala II A kaavarajaus on muuttunut kun korttelit 82, 87, 88 ja asumiseen osoitettavissa oleva osa korttelia 1084 on siirretty tarkasteltavaksi Linikkala IV -kaavassa.  Asema­kaavan muutoksessa on tarkoitus tutkia uudelleen osaa korttelin 1084 alueesta. Korttelit ovat rakennettuja ja niillä on liike- ja pienteollisuustoimintaa. Kaavaluonnosta tehdään vasta Linikkala IV kaavan valmistuttua.