Rytökallio asemakaava

Rytökallion alueella tutkitaan yleiskaavan mukaisten teollisuusalueiden sijoittumista alueelle. Asemakaavassa otetaan huomoon myös mahdollinen ratalinjaus. 

Asemakaavasta oli luonnosvaiheen kuuleminen 8.1. - 2.2.2018. Nyt asemakaavasta valmistellaan kaavaehdotusta.
Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360.