Uusikylä II M asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Keskuskadun eteläosan ympäristön pysäköinnin uudet järjestelyt sisältäen Palotorin alueen sekä Vesihelmen pysäköintialueen laajennuksen. Samalla luodaan yhtenäinen ja turvallinen kevyen liikenteen väylä Keskuskadulle. Kerrostalokiinteistön (61-7-30-4) viereinen yleinen pysäköintialue muuttuu kiinteistön omaksi pysäköintialueeksi. Tallikadun koillispuolelle sijoittuva osa kaava-alueesta on Forssan valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009), joka otetaan huomioon korttelin 32 kaavamääräyksissä.
Lisätietoja antavat  kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

Asemakaavamuutoksesta on valmistunut kaavaehdotus. (Kaavaluonnos oli nähtävänä 24.10. - 21.11.2022.)

Kaavaehdotuksessa on pyritty yhteensovittamaan luonnosvaiheesta saatujen mielipiteiden ja ELY-keskuksen lausunnon vaatimuksia siinä määrin kuin se on mahdollista. Saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin laaditut vastineet (perusteluineen) ovat kaavaselostuksen liitteenä.

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI, yla 29.9.2022, kh 10.10.2022, nähtävänä 24.10.  - 21.11.2022

Alustava kaavaluonnos materiaaliesittely- ja keskustelutilaisuus 15.9.2022