Uusikylä III B   -asemakaavamuutos

Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisellä alueella kortteleissa 25 ja 28 uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Lisätietoja antavat  kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

Asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 22.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 16.5. – 15.6.2022 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, viraston aukioloai­koina. Kaavamateriaali on nähtävänä myös näillä internetsivuilla.

Asemakaavan muutos koskee Kuhalan kau­punginosan kortteleita 25 ja 28 Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkadun ja Loimijoen välisellä alueella.

Asemakaavaehdotukseen sisältyy korttelin 28 sitova tonttijakoehdotus.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 15.6.2022 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Forssassa 5.5.2022
Kaupunginhallitus

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI kh 2.5.2022

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 16.12.2020, kh  18.2.2021, näht. 1.2. - 1.3.2021