Uusikylä III B   asemakaavamuutos

Keskuskadun, Kauppakadun, Sepänkujan ja Loimijoen välisellä alueella kortteleissa 25 ja 28 uudis­tetaan vanhentunutta asemakaavaa ottaen huomioon alueen valtakunnallisesti mer­kittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Lisätietoja antavat  kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi 

Kaavasta valmistellaan ehdotusta. Alueelle tehdään lepakkoselvitys, joka valmistuu syksyksi, sekä täydennetään inventointia. Ehdotukseen tarkennetaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 16.12.2020, kh  18.2.2021, näht. 1.2. - 1.3.2021