Vieremä II C -ASEMAKAAVAMUUTOS

 Asemakaavan muutos koskee pelkästään Lintukedontien ja Pikkulinnuntien välistä katualuetta ja siihen liittyvää pohjoisella puolella olevaa  kaavoittamatonta aluetta, jonka kautta kulkee tiekunnan hallinnoima tie pohjoiseen Inkintien ja rasitetienä Jaanintien varren kiinteistöille. Kaavoituksen tarkoituksena on löytää luonteva kulkuyhteys pohjoisesta kaavoittamattomilta alueilta kaavoitettujen alueiden kautta Vieremäntien pääväylälle.

Kaavaluonnos oli nähtävänä 20.6. - 11.7.2022 ja nyt siitä on valmistunut kaavaehdotus.

Lisätietoja antavat ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

KAAVAN NÄHTÄVÄNÄOLO

Vieremä II C -asemakaavamuutosta koskeva ehdotus 11.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 13.3. – 27.3.2023 Forssan maankäytön suunnittelu­yksi­kössä, kau­pun­gin­talon 3. kerros, Turuntie 18, kaupungintalo on avoinna yleisölle ma-pe klo 9-15.

Asemakaavan muutos koskee Vieremän kaupunginosan katu- ja puistoalueita Pikkulinnuntien ja Lintukedontien välisellä alueella.

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 27.3.2023 klo 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62 (Turuntie 18), 30101 Forssa tai kirjaamo@forssa.fi

Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, puh. 03 4141 5360 ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342.

Forssassa 6.3.2023
 Kaupunginhallitus

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALIkh 20.2.2023,

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
  • Asemakaavaehdotus kartta
  • Asemakaavaehdotus määräykset
  • Kaavaselostus

  • LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 9.6.2022, nähtäv. 20.6. - 11.7.2022