hevossilta  osayleiskaava

Hevossillan museotila on ulkoilmamuseo, maaseutumatkailutila, luonnonsuojelualue, lähivirkistysalue ja lomamökkialue. Alue on irrallaan yleis- ja asemakaavoitetusta alueesta. Maanomistajalta tulleessa kaavoitushakemuksessa esitetään, että alueelle kaavoitettaisiin matkailuliiketoimintaa, lisäksi kaavaan merkitään arvorakennukset sekä alueella sijaitsevat luontokohteet tai suojelualueet.

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 tekemän päätöksen mukaisesti Hevossilta osayleiskaavaa laadittaessa tarkastellaan aluksi Kanta-Hämeen maakuntakaavassa olevan EOk 521 -kallioainesten ottoalueen sekä olemassa olevan maankäytön ja suojelualueet SL 938 ja 939 sisältävän kaavoitettavan alueen vaikutukset toisiinsa. Kaavoitustyö aloitetaan alueen erilaisten toimintojen keskinäisten vaikutusten arvioinnilla ja niihin liittyvien selvitysten tekemisellä. Päätöksentekijät arvioivat selvitysten perusteella kaavan etenemistä ja sisältöä.

Kaavaluonnos oli nähtävänä 6.6. - 8.7.2022 ja nyt siitä on valmistunut kaavaehdotus. Ehdotus viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn ehdotusvaiheen nähtävänäoloa varten heti, kun siihen on mahdollisuus.

Lisätietoja antavat ja kaavoitusinsinööri Anne Seppälä, p. 03 4141 5360 anne.seppala@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342, sirkka.koykka@forssa.fi

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI , kh x.x.2023

  • Kaavaehdotuskartta 23.2.2023
  • Kaavaehdotusmääräykset
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2023
  • Kaavaselostus
  • Rakennuskannan inventointi


  • LUONNOSVAIHEEN MATERIAALI    yla 28.4.2022, kh 16.5.2022, nähtäv. 6.6.-8.7.2022