Kojo-osayleiskaava 

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympäristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hietarannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

KOJO osayleiskaavasta on valmistunut tarkistettu ehdotus 30.10.2020, jota  käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2020 uudelleen nähtäville asettamista varten. Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että kyläyhdistysten tarkoittama tieyhteys Koijärven koululle sisällytetään kaavaehdotukseen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa uudestaan 21.3.2022. Kokouksessa päätettiin, että osayleiskaavan valmistelua jatketaan siten, että kaavassa osoitetaan kaavamerkinnällä ensiksi toteutettavaksi Pukkilantien parannus ja että sen lisäksi kaavakrttaan tulee uuden tieyhteyden osalta tieyhteyden mahdollisesti tarvittavaa toteutusta varten kaavamerkintä: Ohjeellinen tielinjaus. Lisäksi teknisen ja ympäristötoimen tulee selvittää tierakentamisen vaihtoehdot sekä selvittää maanomistuksen ja maakaupat sekä ELY-keskuksen kanta asiaan.

Kojo-osayleiskaavasta on käyty neuvottelut mm. ELY-keskuksen kanssa kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti ja siitä on nyt valmistunut tarkistettu kaavaehdotus. Ehdotus pyritään saamaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.11.2022 toista ehdotusvaiheen nähtävänäoloa varten.

- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 / sirkka.koykka@forssa.fi   sekä arkkitehti Tuomo Hirvonen, puh. 03 4141 5331 / tuomo.hirvonen@forssa.fi..

2. EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI  12.4.2022

TARKISTETTU EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI 30.10.2020

NÄHTÄVÄNÄ OLLUT EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kh 4.5.2020, nähtävänäolo 18.5. - 16.6.2020

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.10.2016, kh 31.10.2016, nähtävänäolo 7.11. - 5.12.2016

Valmisteluvaihe