Kojo-osayleiskaava 

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympäristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hietarannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

KOJO osayleiskaavasta on valmistunut tarkistettu ehdotus 30.10.2020, jota  käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2020 uudelleen nähtäville asettamista varten. Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että kyläyhdistysten tarkoittama tieyhteys Koijärven koululle sisällytetään kaavaehdotukseen.

Kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa uudestaan 21.3.2022. Kokouksessa päätettiin, että osayleiskaavan valmistelua jatketaan siten, että kaavassa osoitetaan kaavamerkinnällä ensiksi toteutettavaksi Pukkilantien parannus ja että sen lisäksi kaavakrttaan tulee uuden tieyhteyden osalta tieyhteyden mahdollisesti tarvittavaa toteutusta varten kaavamerkintä: Ohjeellinen tielinjaus. Lisäksi teknisen ja ympäristötoimen tulee selvittää tierakentamisen vaihtoehdot sekä selvittää maanomistuksen ja maakaupat sekä ELY-keskuksen kanta asiaan.

Kojo-osayleiskaavasta on käyty neuvottelut mm. ELY-keskuksen kanssa kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti ja siitä on nyt valmistunut tarkistettu kaavaehdotus. Ehdotusta käsiteltiin kaupunginhallituksessa 28.11.2022 toista ehdotusvaiheen nähtävänäoloa varten. Kaupunginhallitus hyväksyi 1. vaiheen ehdotuksesta jätettyjen muistutusten vastineet ja tarkistetun kaavaehdotuksen 12.4.2022 asetettavaksi nähtäville 2. vaiheen ehdotuksen kuulemista varten.

- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 / sirkka.koykka@forssa.fi   sekä arkkitehti Tuomo Hirvonen, puh. 03 4141 5331 / tuomo.hirvonen@forssa.fi.

NÄHTÄVÄNÄOLO

KOJO osayleiskaavaehdotus 12.4.2022 on maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti 2. vaiheen ehdotuksena nähtävänä 2.1. 2023 - 31.1. 2023 maankäytön suunnitteluyksikössä kaupungintalon 3. kerroksessa, Turuntie 18.  Kaupungintalo on avoinna yleisölle ma-pe klo 9–15.  

Osayleiskaava-alue sijaitsee Koijärvellä Forssan keskustasta pohjoiseen, Urjalaan johtavan seututie 284:n varrella Kojon kyläkeskittymässä ja sen ympäristössä. 

Muistutukset ehdotusta vastaan on osoitettava kaupunginhallitukselle ja toimitettava viimeistään 31.1.2023 ko 15 kaupungin keskushallinnon kirjaamoon, os. PL 62, 30101 Forssa tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@forssa.fi           

 Lisätietoja asiasta antavat kaavoitusarkkitehti Tuomo Hirvonen, p. 03 4141 5331 tuomo.hirvonen@forssa.fi ja kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, p. 03 4141 5342 sirkka.koykka@forssa.fi

 Forssassa 28.11. 2022
Kaupunginhallitus

2. EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI  12.4.2022

TARKISTETTU EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI 30.10.2020

NÄHTÄVÄNÄ OLLUT EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kh 4.5.2020, nähtävänäolo 18.5. - 16.6.2020

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.10.2016, kh 31.10.2016, nähtävänäolo 7.11. - 5.12.2016

Valmisteluvaihe