Kojo-osayleiskaava 

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympä-ristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hieta-rannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

KOJO osayleiskaavaehdotus 24.2.2020 oli maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 18.5. 2020 - 16.6.2020.  Nyt tutkitaan kaavaehdotukseen tehtäviä tarkistuksia saatujen lausuntojen ja muistutusten perusteella.
- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 / sirkka.koykka@forssa.fi   sekä arkkitehti Tuomo Hirvonen, puh. 03 4141 5331 / tuomo.hirvonen@forssa.fi.

NÄHTÄVÄNÄOLEVA EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.10.2016, kh 31.10.2016, nähtävänäolo 7.11. - 5.12.2016

Valmisteluvaihe