Kojo-osayleiskaava 

Osayleiskaavalla täydennetään Kojon kyläkeskuksen alueen rakennetta. Kaava-alue käsittää Kojon kirkkotien ympäristön Kukkopillintieltä pohjoiseen, Rekirikontien ympäristön Kulmalasta pohjoiseen, Heiniläntien ympäristön Heinilästä länteen, Koijärventien ympäristön Kaurinkoskentien tienoilta Paasikankaantielle, Haukamontien ympäristön Hietarannasta itään, Pukkilantien ympäristön ja Korvenojantien ympäristön Koijärventieltä 470 metriä itään päin.  

KOJO osayleiskaavasta on valmistunut tarkistettu ehdotus 30.10.2020, jota  käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2020 uudelleen nähtäville asettamista varten. Kaupunginhallitus päätti palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi niin, että kyläyhdistysten tarkoittama tieyhteys Koijärven koululle sisällytetään kaavaehdotukseen.
- Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä, puh. 03 4141 5342 / sirkka.koykka@forssa.fi   sekä arkkitehti Tuomo Hirvonen, puh. 03 4141 5331 / tuomo.hirvonen@forssa.fi..

TARKISTETTU EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI 30.10.2020

NÄHTÄVÄNÄ OLLUT EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI, kh 4.5.2020, nähtävänäolo 18.5. - 16.6.2020

EHDOTUSVAIHEEN MATERIAALI

LUONNOSVAIHEEN MATERIAALIyla 12.10.2016, kh 31.10.2016, nähtävänäolo 7.11. - 5.12.2016

Valmisteluvaihe