MITTAUSPALVELUT

Suorittaa erilaisia mittaus- ja maastoonmerkintätehtäviä, kartoituksia, erikoismittauksia ja maaperätutkimuksia muun muassa kartantuotannon, kiinteistömuodostuksen, suunnittelun ja rakentamisen tarpeita varten.
Mittauspalvelun asiakkaita ovat pääosin kaupungin eri hallintokunnat ja liikelaitokset, muut kunnat, maa- ja talonrakennusalan yritykset ja yrittäjät, teollisuus- ja liikeyritykset sekä kotitaloudet.
Mittauspalvelun laskutus perustuu Forssan kaupungin teknisen lautakunnan hyväksymään palveluhinnastoon.

Rakennuksen paikalleenmerkintä ja sijaintikatselmus

Rakennusluvan ehdoissa voidaan edellyttää rakennuksen paikalleenmerkintää ja/ tai sijaintikatselmusta. Tällöin rakentajan tulee tilata Mittauspalvelusta ennen rakennustyön aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä maastoon. Merkintä voidaan tehdä joko linjapukkeihin tai paaluihin.
Rakennuksen perustusten valmistuttua suoritetaan asiakkaan tilauksesta sijaintikatselmus, jossa todetaan rakennuksen sijainti ja korkeusasema suhteessa luvan mukaisiin ehtoihin.

Rajan osoittaminen

Tontin omistajan tai haltijan tilauksesta osoitetaan asemakaava-alueella rajan paikka puupaaluin, esimerkiksi aidan rakentamista varten. Hävinneen rajapyykin korvaaminen uudella vaatii kiinteistönmääritystoimituksen.

Haja-asutusalueella rajannäyttöjä ei tehdä kuin poikkeustapauksissa. Haja-asutusalueella rajoihin liittyvät riitatapaukset käsittelee Maanmittauslaitos.

Maaperätutkimukset

Tilaustyönä tehdään paino-, täry- tai lyöntikairauksia rakentamisen perustamisratkaisun suunnittelun lähtötiedoiksi. Perustamistapalausuntoja ei kyseisiin toimenpiteisiin tehdä.