Nähtävillä olevat tonttijaot

 

Tonttijakoehdotuksen 061-058102 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelin 581 tonteille 4 ja 5. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu tontista 1. Korttelin aiempi tonttijako on hyväksytty 14.9.2020 ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. 

Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on nähtävissä 058102_sijaintikartta -linkin kautta.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa siihen saakka kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen on erillinen kiinteistötoimitus.   

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 16.2.2015 hyväksymään ja 30.3.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L14 Ratasmäki.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 26.5. – 10.6.2021 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös tämän tj_kartta 061-058102 – linkin kautta.

HUOM. Koronasta aiheutuvien rajoituksen vuoksi kaupungintalo on toistaiseksi siirtynyt asiakaspalvelussa ajanvarauskäytäntöön. Tällöin kaupungintalo on suljettuna ja asiakkaita pyydetään varaamaan aika tapaamiseen joko puhelimella tai sähköpostilla (yhteystiedot ovat alla). Kaupungintalolla asioitaessa on käytettävä kasvomaskia ja huomioitava vähintään kahden metrin turvavälit.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 10.6.2021 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta:  Tomi Laajalehto 03-4141 5332/ 050-3425 254,   sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

Forssassa 25.5.2021                                

                                                        Forssan kaupunki                                                                                                                                                                       Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu