Nähtävillä olevat tonttijaot

 

Tonttijakoehdotuksen 061-052504 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 525 tonteille 2, 7 ja 8. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu kyseisistä tonteista. Korttelin aiemmat tonttijaot on hyväksytty 25.3.2015 (Tj 061 052503) sekä 2.4.1990 (Tj 061 052501) ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. 

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu kiinteistöjen 61-14-525-2, 61-14-525-7 ja 61-14-525-8 yhdistämistä varten.  

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 17.7.1989 hyväksymään ja 29.7.1989 voimaan tulleeseen asemakaavaan E80 Pispanmäki III.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 8.3. – 22.3.2022 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla. 

Tonttijaon 061-052504 muutosehdotus on nyt nähtävissä tästä.

HUOM. Koronasta aiheutuvien rajoituksen vuoksi kaupungintalo on toistaiseksi siirtynyt asiakaspalvelussa ajanvarauskäytäntöön. Tällöin kaupungintalo on suljettuna ja asiakkaita pyydetään varaamaan aika tapaamiseen joko puhelimella tai sähköpostilla (yhteystiedot ovat alla). Kaupungintalolla asioidessa on käytettävä kasvomaskia ja huomioitava vähintään kahden metrin turvavälit.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 22.3.2022 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 28.2.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu


 

Tonttijakoehdotuksen 061-058103 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Pikkumuolaa (13.) kaupunginosan korttelin 581 tonteille 6 ja 7. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu tonttijaon 061 058102 tonteista 4 ja 5. Korttelin aiempi tonttijako on hyväksytty 15.6.2021 (061 058102) ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. Tonttijakoehdotuksen karttarajaus on katsottavissa tästä linkistä.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaisen rakennuspaikan muodostamiseksi.

Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 16.2.2015 hyväksymään ja 30.3.2015 voimaan tulleeseen asemakaavaan L14 RATASMÄKI.

Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 18.3. – 1.4.2022 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla. Kaupungintalolla on voimassa vahva maskisuositus, tämän lisäksi toivomme huomioitavan vähintään kahden metrin turvavälit.  

Tonttijaon 061-058103 muutosehdotus on nyt nähtävissä tästä.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 1.4.2022 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.


Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 7.3.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu 

Tonttijakoehdotuksen 061-001804 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu
tonttijakoehdotus Kuhalan (7.) kaupunginosan korttelin 18 tonteille 2 ja 3. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu kyseisistä tonteista. Korttelin aikaisempi tonttijako on hyväksytty 13.5.1987 (Tj 061 193) ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. Tonttijakoehdotuksen karttarajaus on katsottavissa tästä linkistä.

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti.
Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutosta on haettu kiinteistöjen 61-7-18-2 ja 61-7-18-3 yhdistämistä varten.


Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 11.5.1987 hyväksymään ja 25.8.1987 voimaan tulleeseen asemakaavaan E63 KUHALA I.


Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 4.4. – 19.4.2022 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.


Kaupungintalolla on voimassa vahva maskisuositus, tämän lisäksi toivomme huomioitavan
vähintään kahden metrin turvavälit. 

Tonttijaon 061-001804 muutosehdotus on nyt nähtävissä tästä.

Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 19.4.2022 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.


Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 24.3.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu 

Tonttijakoehdotuksen 061-033802 asettaminen julkisesti nähtäville 

Forssan kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen Maankäyttöpalvelussa on laadittu tonttijakoehdotus Ojalanmäen (2.) kaupunginosan korttelin 338 tonteille 41-49. Tonttijakoehdotus on laadittu korttelin osaan, joka tällä hetkellä muodostuu kyseisistä tonteista. Korttelin aikaisempi tonttijako on hyväksytty 19.4.1971 (Tj 061 261) ja se jää muilta osin edelleen voimaan. Tonttijakoehdotuksen laatiminen perustuu maanomistajan hakemukseen. 

Tonttijakoehdotus on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 11 luvun säännöksien mukaisesti. Tonttijakoehdotuksen kohteena oleva alue on rakennuskiellossa, kunnes lainvoimaisen tonttijaon mukainen tontti on muodostettu rekisteritontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tonttijaon muutos yhtenäistää kiinteistöjen jaotusta korttelin 338 alueella. Tonttijaon muutoksen hakijana on Forssan kaupunki.

 Laadittu tonttijakoehdotus perustuu kaupunginvaltuuston 2.9.2013 hyväksymään ja 14.10.2013 voimaan tulleeseen asemakaavaan L50 OJALANMÄKI I F.

 Tonttijakoehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 11.5. – 25.5.2022 kaupungintalon aukioloaikana Maankäyttöpalvelun (III krs) ilmoitustaululla. Tonttijakoehdotus on nähtävillä myös https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/ -sivustolla.

Tonttijakoehdotuksen karttarajaus on katsottavissa tästä linkistä.

Tonttijaon 061-033802 muutosehdotus on nyt nähtävissä tästä.


 Tonttijakoehdotukseen liittyvät muistutukset tulee jättää viimeistään 25.5.2022 klo 15 mennessä kirjallisena yhdyskuntalautakunnalle osoitteeseen Forssan kaupunki/ kirjaamo, PL 62 30101 Forssa tai sähköpostitse tekninen@forssa.fi. Postitse lähetetyt muistutukset tulee olla perillä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Muistutuksen tekemiseen ovat oikeutettuja tonttijakoalueeseen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ja haltijat sekä vastapäisen kiinteistön omistaja tai haltija, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.

Tonttijaon hyväksymisestä tiedotetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 40 § mukaisesti.

Lisätietoja tonttijakoehdotuksesta saa kaupungin nettisivuilta => Asuminen ja ympäristö => Tekniset palvelut => Kartta ja paikkatietopalvelu => Tonttijaot (https://www.forssa.fi/asuminen-ja-ymparisto/tekniset-palvelut/kartta-ja-paikkatietopalvelu/tonttijaot/) tai 

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 28.2.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu

 

Hyväksytyt tonttijaot

 

Tonttijaon 061-052504 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 4.4.2022 hyväksynyt tonttijaon Pispanmäen (14.) kaupunginosan korttelin 525 tonteille 2,7 ja 8. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 4.4. – 4.5.2022 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

Kaupungintalolla on voimassa vahva maskisuositus, tämän lisäksi toivomme huomioitavan
vähintään kahden metrin turvavälit.


Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 12.4.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu


 

Tonttijaon 061-058103 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 4.4.2022 hyväksynyt tonttijaon Pikkumuolaan (13.) kaupunginosan korttelin 581 tonteille 6 ja 7. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 4.4. – 4.5.2022 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

Kaupungintalolla on voimassa vahva maskisuositus, tämän lisäksi toivomme huomioitavan
vähintään kahden metrin turvavälit.


Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 12.4.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu

 

Tonttijaon 061-001804 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 22.4.2022 hyväksynyt tonttijaon Kuhalan (7.) kaupunginosan korttelin 18 tonteille 2 ja 3. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 22.4. – 23.5.2022 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

Kaupungintalolla on voimassa vahva maskisuositus, tämän lisäksi toivomme huomioitavan vähintään kahden metrin turvavälit.


Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 22.4.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu

 

Tonttijaon muutoksen 061-033802 hyväksyminen

Kaupungingeodeetti on 6.6.2022 hyväksynyt tonttijaon muutoksen Ojalanmäen (2.) kaupunginosan korttelin 338 tonteille 41-49. Tonttijakopäätös on määrätty tulemaan voimaan välittömästi. Päätös on nähtävillä 6.6. – 7.7.2022 Forssan teknisen ja ympäristötoimen kirjaamossa, osoite Turuntie 18.

 

Ville-Pekka Soini

03-4141 5332/ 040-6371629

sähköposti: etunimi.sukunimi@forssa.fi

 

 

Forssassa 6.6.2022                                 Forssan kaupunki

                                                                               Tekninen ja ympäristötoimi, Maankäyttöpalvelu