Rakennusvalvonta

Forssan seudullinen rakennusvalvonta vastaa rakennusvalvonnan tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa. Vaikka tehtävien hoidosta vastaa Forssan kaupunki säilyy kaikissa kunnissa omat rakennusvalvontaviranomaiset kuten lautakunnat ja jaokset.

Virallisissa lähetyksissä pyydetään käyttämään sähköpostiosoitetta
rakennusvalvonta@forssa.fi

Käyntiosoite on Turuntie 18, 30100 Forssa (avoinna ma-pe 9-15).
Postiosoite on Forssan kaupunki, Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu,
PL 62, 30101 Forssa.
Forssan kaupungin puhelinvaihde: p. 03 41 411 (ma-pe 9.00-15.00).

Luvat haetaan sähköisesti asiointipalvelun kautta

Rakentaminen

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonta palvelee kaupunkilaisia ja kuntalaisa sekä huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Rakennusta lähdetään suunnittelemaan aina rakennuspaikkaa koskevien määräysten ja ohjeiden pohjalta. Rakennuspaikan sijainti, maaston muodot ja muu ympäristö ohjaavat myös suunnittelua.

Suunnitteluun tulee varata tarpeeksi aikaa. Jo luonnosvaiheessakin olevat suunnitelmat on järkevää esitellä rakennustarkastajalle. Rakennat sitten uutta tai peruskorjaat.
Ole yhteydessä rakennusvalvontaan riittävän aikaisessa vaiheessa.

 

Ankkalamminpuistoa