Jätehuollon valvonta

Ilmoitukset mm. roskaantumisesta: ymparisto@forssa.fi

Jätehuollon kolmijako:Jätehuoltomääräykset

Jätehuollon velvoitteet perustuvat jätelainsäädäntöön, ja jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä täydentäviä sitovia määräyksiä. Poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta voi myöntää vain jätehuoltoviranomainen.

Jätehuollon valvontaviranomainen

Jätehuollon valvontatehtäviä ovat mm.