Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus / PäätösHakijaKuntaKuulutusaika
Ympäristölupahakemus
- hakemuksen täydennys
- Jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: naapuritiedot, vakuuslaskelma ja laatukäsikirja
Iris Ympäristö OyForssa17.1.2022-23.2.2022
Ympäristölupahakemus
- hakemuksen muutos/täydennys
- sijaintikartta
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: vakuutussopimus
Markku LaurilaHumppila11.1.2022-17.2.2022
Ympäristölupahakemus
- piirustukset
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteiteä: asianosaisten yhteystiedot, peltojen vuokraussopimukset ja lannanlevityssopimukset
Maatalousyhtymä Vähämäki Juha ja MikkoYpäjä28.12.2021 - 4.2.2022