Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus / PäätösHakijaKuntaKuulutusaika
Maa-ainesten ottohakemus
- Ottosuunnitelma
- Liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: Lainhuutotodistus, Naapurikiinteistöjen yhteystiedot
Hannu Pekka-SyrjäläTammela14.5.2021 - 21.6.2021
Ilmoitusmenettelyhakemus
- Liitteet
- Asemapiirros
- Kartta, uusi tielinjaus
- Liite: lannankäsittely
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä:
Uusien rakennusten rakennuspiirustukset,
naapurikiinteistöjen yhteystiedot
LuonnonvarakeskusJokioinen21.5.2021 - 28.6.2021
Ympäristölupahakemus
biokaasulaitos
- Asemapiirros
- Liite: lannankäsittely
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: naapurikiinteistöjen yhteystiedot
LuonnonvarakeskusJokioinen21.5.2021 - 28.6.2021
Ympäristölupahakemus
- Nykyinen ympäristölupa
- Liitteet
Verkossa ei julkaista seuraavia liitteitä: lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote,  naapurikiinteistöjen yhteystiedot
Salko Painting OyForssa14.6.2021-21.7.2021
Meluilmoitus
- Karttaliite
Oteran OyForssa28.5.2021-14.6.2021
Meluilmoitus
Liite 1
- Liite 2
Tmi Emma Hjerppe /  Murskan ParatiisiYpäjä7.6.2021-21.6.2021