Ympäristönsuojeluviranomaisen nähtävillä olevat asiakirjat

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojelun tehtävistä Forssan kaupungissa sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnissa.  Ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyyn sekä maa-aineslupamenettelyyn liittyviä hakemusasiakirjoja pidetään nähtävillä kuulutusajan, joka yleisesti on 37 vuorokautta. Hakemuksiin liittyvät kuulutukset ovat nähtävillä Forssan kaupungin ilmoitustaululla sekä toiminnan sijaintikunnan ilmoitustaululla: Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä

Hakemus HakijaKuntaKuulutusaika
MeluilmoitusTeatteri Tuntematon ryJokioinen21.3.2023-4.4.2023
Meluilmoitus
Momo Racing Team ryForssa10.3.2023-24.3.2023
YmpäristölupahakemusNiemisen Sora Oy
Tammela
22.3.2023 - 27.4.2023