Ympäristönsuojelu: luvat ja ilmoitukset

Maa-ainestenotto
Maasto- ja vesiliikenne

Ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla. Ympäristöluvan tarve määräytyy ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan. Luvanvaraiset toiminnat on kerrottu ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteessä 1. Valtioneuvoston asetuksessa (713/2014) ympäristönsuojelusta 2 § ovat ne toiminnot, joissa ympäristölupalautakunta on luvan käsittelevä viranomainen.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.
Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen

 


hakemukset ja ilmoitukset toimitetaan osoitteeseen:

Forssan seudullinen ympäristönsuojelu, PL 62, 30100 Forssa tai
Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs tai
ymparisto@forssa.fi