Ympäristönsuojelun lomakkeet

Sivun päivitys on kesken. Jos lomaketta ei löydy alta, niin kannattaa käyttää vasemmassa reunassa olevaa asiakohtaista valikkoa.

jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma /selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)
Vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vapautusta (pdf). 

POIKKEAMINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Koskee kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (< 100 m vesistöstä).
Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (eli ei tarvitse hakea poikkeamista).
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen oli 31.10.2019.
Poikkeamispäätös on taksan mukaisesti maksullinen, 200 €.


Muut ympäristönsuojelun lomakkeet


HAKEMUKSET JA ILMOITUKSET TOIMITETAAN OSOITTEESEEN:

Forssan kaupunki, seudullinen ympäristönsuojelu:
sähköposti: ymparisto@forssa.fi

tai

PL 62, 30100 Forssa tai
Turuntie 18, kaupungintalo 3. krs


Päivitetty 24.3.2021