Ympäristönsuojelun lomakkeet

jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma/selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)
Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja/tai viemäriin liittämisestä vapauttamiseksi (pdf)

POIKKEAMINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA