Ympäristönsuojelun lomakkeet

Sivun päivitys on kesken. Jos lomaketta ei löydy alta, niin kannattaa käyttää vasemmassa reunassa olevaa asiakohtaista valikkoa.

Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesijärjestelmän suunnitelma /selvitys (pdf)
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje sekä huoltopäiväkirja (pdf)

POIKKEAMINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MÄÄRÄAJAN NOUDATTAMISESTA

Koskee kiinteistöjä pohjavesialueilla ja ranta-alueilla (< 100 m vesistöstä).
Ei koske kantovedellisiä kiinteistöjä (eli ei tarvitse hakea poikkeamista).
Määräaika jätevesijärjestelmän kunnostamiseen oli 31.10.2019.
Poikkeamispäätös on maksullinen ja maksu perustuu tuntitaksaan. Kuntien taksoissa on jonkin verran eroja ja hinnat vaihtelevat  välillä 38 €  - 48 € /tunti.  Poikkeamispäätöksen hinta hakemuksen valmiudesta  riippuen on n. 200 -300 €. 


Muut ympäristönsuojelun lomakkeet

Päivitetty 23.9.2020