Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa

21.09.2020

Musiikkileikkikoulutoiminta osaksi maksutonta varhaiskasvatusta

Maksuttomuus koskee päiväkodeissa järjestettävää toimintaa. Toimintaa järjestetään päiväkodeissa maanantaista perjantaihin neljä tuntia päivässä klo 8:30-12:30 välisenä aikana.

Forssassa on tarjottu kaikille 5-vuotiaille lapsille maksutonta varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa vuodesta 2018 alkaen. Kuluvana toimintavuonna 2020-2021 Forssa on jälleen osa 28 kunnan joukkoa, jotka ovat mukana valtakunnallisessa kokeilussa.

Maksuttomuudella pyritään lisäämään varhaiskasvatukseen osallistumista. Toiminnan tavoitteena on kehittää 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja lapsen esiopetukseen siirtymistä. Toiminnan sisältöjä ohjaa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ja paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma VoxForssa2019. Positiivisen pedagogiikan ohella pedagogisina painopisteinä toiminnassa ovat tunne- ja kaveritaitojen edistäminen, oman toiminnan ohjaus ja yhteisöllisyys.

Lapsiystävällinen Forssa tarjoaa kuluvana toimintavuonna 2020-2021 maksuttomaan varhaiskasvatukseen osallistuville 5-vuotiaille lapsille musiikkileikkikoulutoimintaa 45 minuuttia viikossa. Musiikkileikkikoulutoiminnan toteuttaa Lounais-Hämeen musiikkiopiston opettajat.


huomioita pandemiatilanteessa

15.9.2020

Pandemiatilanteesta johtuen noudatamme soveltuvin osin Opetushallituksen ja muiden viranomaisten ohjeistuksia poikkeusoloajalle. Ohjeistusten mukaiset toimet tehdään lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi ja jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva. Ohjeistusten muuttuessa tiedotamme asiasta uudelleen.

Huomioittehan matkustukseen liittyvät rajoitukset, säännöt ja ohjeet. FSHKY:ltä saadun ohjeistuksen mukaan lapsen, joka on matkustanut maahan, jota ulkoministeriö ei ole luokitellut turvalliseksi, pitää jäädä karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Varhaiskasvatus perustuu lapsen ryhmän henkilökunnan ja huoltajien väliseen luottamukseen ja vuorovaikutukseen. Toimimme luonnollisesti salassapitosäännösten mukaisesti. Mikäli lapsenne sairastuu, olisi tärkeää tässä pandemia- ja epidemiatilanteessa, että ryhmän henkilökunta saisi tietää lapsen oireista. Lievästikään sairaan lapsen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen.

Tarpeettomia lähikontakteja vältetään toiminnassa ja noudatamme tartuntoja ehkäisevää hygieniaa. Tehostamistoimista huolimatta huolehdimme, että lapsenne saa joka tilanteessa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.


SIVISTYS- JA TULEVAISUUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSIÄ

 Avoimen varhaiskasvatuksen järjestäminen toimintavuonna 2020-2021

SITLA 25.08.2020

Sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan päätöksen mukaan varhaiskasvatuksen palvelualueella järjestetään avointa varhaiskasvatustoimintaa toimintavuonna 2020-2021 seuraavasti:
- Ajalla 9.9.-11.12.2020 (toimintaa ei viikolla 42) ja 19.1.-21.5.2021 (toimintaa ei viikolla 9)
- Toiminta aloitetaan yhdellä 2-4 vuotiaiden lasten ryhmällä, joka kokoontuu musiikkiopiston tiloissa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 8:45-11:15. Jos palvelutarve lisääntyy toimintavuoden aikana, voidaan palvelun volyymia tarkoituksenmukaisesti lisätä.
 - Toiminnan järjestämisessä toteutetaan työelämäyhteistyötä Lounais-Hämeen Koulutuskuntayhtymän lähihoitajakoulutuksen kanssa.

Hakemuksia avoimeen varhaiskasvatukseen otetaan vastaan osoitteessa https://www.forssa.fi/kasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen-ja-muu-asiointi/