Forssan varhaiskasvatuksessa on käynnissä Opetushallituksen rahoittama Innovatiiviset oppimisympäristöt -hanke ajalla 1.9.2022-31.7.2024. Kaikille yhteinen digi! -hankkeen yksi päätavoite on tukea varhaiskasvatuksen henkilöstön digipedagogisen osaamisen kehittymistä.  Digimentoroinnilla tuetaan ja vahvistetaan digitoimintakulttuun juurtumista varhaiskasvatuksen arkeen.  

Hankkeen aikana koostetaan henkilöstölle lapsen digipolku-opas työvälineeksi, mikä sisältää kuvauksen lapsen digitaalisen osaamisen kehittymisestä ikäkausittain. Digipolkuun on eritelty digitaalisen osaamisen osa-alueet ikäkausittain alle 3-vuotiaat, 3–4-vuotiaat ja 5-vuotiaat. Nämä osa-alueet sisältävät digitaalisuuden, medialukutaidon sekä ohjelmointi osaamisen. Lisäksi digipolkuun on nostettu yhdeksi osa-alueeksi lapsen tasapainoinen ja turvallinen digiarki. Digiturvakasvatukseen kuuluvia taitoja harjoitellaan osana arkea lapsen kehitys- ja ikätaso huomioiden.  

Osana hanketta varhaiskasvatuksen huoltajille toteutettiin sähköinen kysely toukokuussa 2023. Kyselyn tavoitteena oli saada kuuluviin huoltajien kokemuksia ja toiveita mitkä ohjaavat varhaiskasvatuksen digiympäristön sekä toimintakulttuurin kehittämistä ja henkilöstön kouluttamista. Huoltajien vastauksista merkityksellisimmiksi asioiksi nousi digihyvinvointi, tasapainoinen digiarki sekä medialukutaidon kehittyminen mm. mediakriittisyyden hahmottaminen sekä ikärajojen tunnistaminen. 

Henkilöstön digimentorointia jatketaan varhaiskasvatuksessa syksyllä 2023.  Huoltajille toteutun kyselyn perusteella  varhaiskasvatuksessa järjestetään keväällä 2024  perheille tapahtuma,  jossa tutustutaan,  miten varhaiskasvatuksen arjessa harjoitellaan digitaalisia taitoja lasten kanssa. 

Kyselyn kooste löytyy varhaiskasvatuksen pedanet sivuilta.

Lapsi lukemassa aikuisen kanssa interaktiivista kirjaa.