Lukuja Forssasta

Perustietoa

kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,40, vakituinen asunto 0,41, muu asuinrakennus 1,41 ja voimalaitos 3,10 (yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00)

Suurimmat työnantajat          

Etäisyyksiä lähikaupunkeihin

Työvoima elinkeinoaloittain 31.12.2017


Työllinen työvoimaTyöpaikat
Yhteensä64578304
Maa- ja metsätalous175148
Kaivostoiminta, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto;
vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
133211
Teollisuus 1627 2234
Rakentaminen 451531
Tukku- ja väh. kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus ja ravitsemus 1144 1639
Informaatio ja viestintä 114135
Rahoitus ja vakuutus 5482
Kiinteistöala 41 61
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta;  hallinto- ja tukipalvelutoiminta, julkinen hallinto ja maanpuolustus, sos. vakuutus, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut 2341 2841
Muut palvelut302347
Tuntematon 75 75

 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS 128,6%

Väestöennuste 2015 - 2040/ Tilastokeskus trendilaskelma