Hankkeet

Kaupunkistrategiaa toteutetaan osaltaan myös hankkeilla. Järkivihreys eli resurssiviisaus  ja lapsiystävällisyys ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.

Alla listaus käynnissä olevista hankkeista.

 

 

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelutHankkeet
2017-
Yhteys-henkilöKunta-
raha
Forssa
Muu rahoitus
EU, Suomi, yksit.
Hankkeen
kokonais-rahoitus
RahoittajaHanke
loppuu
Koulutuk-
sellisen
tasa-arvon edistäminen
Marja-Leena Tirri1 47428 00029 474OPH31.7.2020
Tutor-
toiminnan vakiinnut-
taminen
ja kehit-
täminen
Jarmo Pynnönen4 77419 09423 868OPH31.7.2020
Koulun kerho-
toiminnan tukeminen
Katariina Kulmala6 42915 00021 429OPH31.12.2020
The Early Bird
Goes On 2019
Marja-Leena Tirri
7 0007 000OPH31.12.2020
Esi- ja perus-opetuksen
tasa-arvoa ed.
Marja-Leena Tirri18 00072 00090 000OPH31.12.2020
Tutorit tukee jatkossakin / Tutor-
opettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

4 64118 23922 880OPH31.7.2021
Esi- ja perus-opetuksen
tasa-arvoa edistäviin toimen-
piteisiin
ja laadun kehittämiseen vuosille
2020-2021
Atte Kolis28 750115 000143 750OKM31.12.2021
Korona-
avustus
esi- ja
perusopetus
Tiina Kemppainen / Atte Kolis7 135135 565142 700OKM31.7.2021
KOPS
Kuosikoulu
Kati
Kivimäki
16 00025 00041 000Museo-
virasto
31.12.2021
Signs of
the times
Simo
VeistolaCIMO / Erasmus+31.8.2020
StuttgartSusanne Petersen3 00033 418
CIMO / Erasmus+31.8.2020
Erasmus+
Let´s Do
It Together
Jarmo Pynnönen / Päivi
Honkala

28 912
OPH31.8.2020
SatrupSimo
Veistola / Susanne PetersenCIMO / Erasmus+31.8.2020
Liikkuva lukio
2019-2020
Simo
VeistolaAVI31.12.2020
Kenia
2019-2020
Simo
Veistola
3 50010 00013 500OPH31.12.2020
Korkeakoulu-
hanke
2019-2020
Simo
Veistola
1 72015 48017 200OPH31.12.2020
Women and WelfareSimo
Veistola

23 597
CIMO / Erasmus+31.12.2021
Lake
2019-2020
Simo
Veistola
7 80044 20052 000OPH31.12.2020
Työllistyminen
2020 Wahren-opisto
Simo
Veistola

37 00037 000OPH31.12.2021
Liikunnan lisääminen
seutu-
kunnallisessa lukiossa /
Liikkuva lukio
2020
Simo
Veistola

6 700
AVI
Korona-
avustus Kuvataide-
koulu
Simo
Veistola
40920 00020 409OKM31.12.2020
Varhais-
kasvatuksen positiivisen diskrimi-
naation edistäminen
Tiina Kemppainen12 20048 80061 000OPH31.12.2020
ILO /
Lukemisen
kultt. ja
lukutaitoa vahvistaviin
toimenpit.
Tiina Kemppainen2 20020 00022 200OKM31.7.2022
5v maksuton varhais-
kasvatus
Tiina Kemppainen13 79152 60666 397OKM2021
Korona-
avustus
Varhais-
kasvatus
Tiina Kemppainen1 05320 00021 053OKM31.7.2021
Etsivä
nuorisotyö
2019-2020
Tapio Virtanen
55 000
AVI31.7.2020
Pajavalmentaja
2019-2020
Tapio Virtanen19 33358 00077 333AVI31.8.2020
Vähävaraisten seuratukiPauliina Jolanki
6 000
AVI31.12.2020
Kirjastopalv. SeudullisestiMaarit Järveläinen31.12.2021
DigitalisaatioSimo
Veistola

20 000
OPH31.12.2020
Opintosetelit
2018-2020 maahan-
muuttajien kielitaito
Simo
Veistola

10 00010 000OPH31.12.2020
Opintosetelit
2019-2020
Simo
Veistola

3 0003 000OPH31.12.2020
Vapaan sivistystyön opintoseteli-
avustukset
2020
Simo
Veistola

1 5001 500OPH31.12.2021
Rumpu-
opetusta
verkossa 3

2 80011 20014 000OPH31.12.2020
Pari-
opettajuus - pianonsoiton opettajien ammatillinen kehittyminen

1 2404 9606 200OPH31.12.2020
Korona-
avustus
L-H Musiikki-
oppilaitos
Simo
Veistola
85842 00042 858OKM31.12.2020
MullankaivajatKati
Kivimäki, Tuuli
Ravantti

45 00045 000Suomen Kulttuuri-
rahasto
2021
Kuoseja kaupungilleKati
Kivimäki, Kristiina Huttunen
8 00040 00040 000Museo-
virasto
31.5.2020
Tekstiili-
perinnön digitointi
Kati
Kivimäki
60920 00020 609Finlaysonin osakkaiden säätiö
Näyttely
Japaniin
Kati
Kivimäki
8 54520 54029 085TOEI
Osaavasti
yrityksiin
Jaakko Leskinen84 403253 209337 612ESR,
ELY - Häme
31.3.2020
Meidän HämeJaakko Leskinen,
Hämeen Setlementti
10 500639 500650 000STEA31.12.2020Pajalta töihinJaakko Leskinen52 268156 803209 071ESR,
ELY -Häme
28.2.2022
Korona-
avustus
Carita Hartikainen / Jaakko Leskinen
Kaupunki ja konserni
Hankkeet
2017-
Yhteys-
henkilö
Kuntaraha
Forssa
Muu rahoitus
EU, Suomi, yksit.
Hankkeen
kokonais-rahoitus
RahoittajaHanke
loppuu
Uuden
Sukupolven Organisaatiot (USO)-verkosto 2017-2018
Leena Järvenpää


kaupungin
om
rahoitus
31.12.2018
FISU-verkostoAntti
Heinilä
jatkuva
Tiekartta
resurssi-
viisaaseen ja ympäris-
töllisesti kestävään lähiruoka-
tarjontaan
Sirpa
Kurppa
40 000
> 1 milj.LIFE30.9.2019
Tekninen ja ympäristötoimiHankkeet
2017-
Yhteys-henkilöKuntaraha
Forssa
Muu rahoitus
EU, Suomi, yksit.
Hankkeen
kokonais-rahoitus
RahoittajaHanke
loppuu
HYPPY- Rakennusosat
ja materiaalit kiertoon
Antti
Heinilä /
Jukka
Perälä
10 000375 650376 650EAKR,
Green Net Finland, Metropolia, SYKLI,
HAMK
31.1.2022
REIVI-
Resurssi-
viisaiden
yritysten ilmastoteot
Antti
Heinilä
3 800
83 333YM, Turku,
Hyvinkää, Joensuu,
Lappeen-ranta, Riihimäki,
Ii, Forssa
30.10.2020
FORMA -
Maa-aines-
ja uusio-ainesvirtojen tehokas
hallinta
Forssan
seudulla
Antti
Heinilä
15 00035 00050 000Uudenmaan liitto/ EAKR31.5.2019

Päivitetty 4.11.2020

Elinkeinohankkeet -> Listaus Forssan Yrityskehitys Oy:n sivuilla.