Hankkeet

Kaupunkistrategiaa toteutetaan osaltaan myös hankkeilla. Järkivihreys eli resurssiviisaus  ja lapsiystävällisyys ovat keskeisiä strategisia tavoitteita.

Alla listaus käynnissä olevista hankkeista.

 

 

Sivistys- ja tulevaisuuspalvelutHankkeet
2018-
Yhteys-henkilöKunta-
raha
Forssa
Muu rahoitus
EU, Suomi, yksit.
Hankkeen
kokonais-rahoitus
RahoittajaHanke
loppuu
Esi- ja perus-opetuksen
tasa-arvoa
edistävät toi-menpiteet ja
laadun kehittä-minen vuosina 2020-2021
Atte Kolis28750115000143 750OKM31.12.2021
Harrastamisen Suomen malliJarmo Pynnönen/
Pauliina Jolanki
10 00040 00050 000AVI31.12.2021
Koulun kerho-
toiminnan tukeminen
Katariina Kulmala471511 00015 715OPH31.12.2021
Oikeus oppiaJarmo Pynnönen
27 900
yhteishanke 
Hml
31.12.2021
Perusopetuksen oppilaan-ohjauksen kehittäminen vuosille 
2021-2022
Jarmo Pynnönen16 00064 00080 000OKM31.12.2022
Tutorit tukee jatkossakin / Tutor-
opettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

4 64118 23922 880OPH31.7.2021
Varhaiskasva-tuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
 ja laadun kehittämiseen vuosille
2021-2022
Tiina Kemppainen56 000224000280 000OKM31.12.2022
Esi- ja perus-opetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin
 ja laadun kehittämiseen vuosille
2021-2022
Atte Kolis22 50090 000112 500OKM31.12.2022
Korona-
avustus
esi- ja
perusopetus
Tiina Kemppainen / Atte Kolis7 135135565142 700OKM31.7.2021
Harrastamisen Suomen malli IIJarmo Pynnönen / Pauliina Jolanki10 00040 00050 000AVI30.6.2022
Perusopetuk-seen korona-
epidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021-2022
Atte Kolis5 500104500110 000OKM31.12.2022
Taukotila-kohtaa ja vaikuta
demokraattisesti
Maarit Järveläinen9 50038 00047 500AVI31.12.2023
KOPS
Kuosikoulu
Kati
Kivimäki
16 00025 00041 000Museo-
virasto
30.6.2022
Kuoseja kaikille 2.0Kati Kivimäki131625 000 26 316OKM31.12.2022
Monikylän taidehankinnatKati Kivimäki
30 00030 000Taiteen edistämis-keskus31.12.2022
Women and WelfareSimo
Veistola

23 597
CIMO / Erasmus+31.12.2021
Lake 2019-2020Simo Veistola7 80044 20052 000OPH31.12.2020
Erasmus+
Let´s Do
It Together
Jarmo Pynnönen / Päivi
Honkala

28 912
OPH31.8.2021
Työllistyminen 2020 Wahren-opistoSimo
Veistola 

37 00037 000OPH31.12.2021
Korona 2020 LukioSimo Veistola5 482104 154109 636OPH31.7.2021
Lisää kansain-välisyyttä Forssan yhteis-lyseoonSimo
Veistola
1 0004 0005 000OPH31.12.2022
Lyseo yli koronan vaikutusten 2021-2023Simo
Veistola
3 01357 24060 253OPH31.7.2023
LUMA2021 / Taide- ja tiede-kasvatuksen yhdistäminen
eri oppilaitoksissa 
Simo
Veistola
4 20016 80021 000OPH31.12.2021
Tieteen yhdistäminen kuvataiteen opetukseen Simo
Veistola
5 00015 00020 000OPH31.12.2022
Innokkaat Lukijat Oppivat/
Lukemisen kulttuuria ja lukutaitoa vah-vistaviin toimen-piteisiin
Tiina Kemppainen2 20020 00022 200OKM31.7.2022
5v maksuton varhais-
kasvatus
Tiina Kemppainen13 79152 60666 397OKM2021
Korona-
avustus
Varhais-
kasvatus
Tiina Kemppainen1 05320 00021 053OKM31.7.2021
Etsivä
nuorisotyö
2020-2021
Jarmo Pynnönen
60 000
AVI31.10.2021
Pajavalmentaja
2020-2021
Jarmo Pynnönen/ Carita Hartikainen20 00060 00080 000AVI31.8.2021
Etsivä
nuorisotyö
2021-2022
Jaana Riitamaa20 00060 00080 000AVI31.8.2022
PajavalmentajaJaakko Leskinen/ Carita Hartikainen20 00060 00080 000AVI31.8.2022
Kirjastopalv. seudullisestiMaarit Järveläinen31.12.2021
DigitalisaatioSimo
Veistola

20 000
OPH31.12.2021
Opintosetelit
2018-2020 maahan-
muuttajien kielitaito
Simo
Veistola

10 00010 000OPH31.12.2021
Opintoseteleillä tasa-arvoisuutta opetuksen saamiseenSimo
Veistola

2 5002 500OPH31.12.2022
Vapaan sivistystyön opintoseteli-
avustukset
2020
Simo
Veistola

1 5001 500OPH31.12.2021
Kompit tutuiksi 1Simo Veistola3 09712 38815 485OPH31.12.2021
MullankaivajatKati
Kivimäki, Tuuli
Ravantti

45 00045 000Suomen Kulttuuri-
rahasto
2021
Tekstiili-
perinnön digitointi
Kati
Kivimäki
60920 00020 609Finlaysonin osakkaiden säätiö
Näyttely
Japaniin
Kati
Kivimäki
8 54520 54029 085TOEI
Tekstiili- ja teollisuushistoria-matkailun 
kehittämishanke
Kati Kivimäki1 12355 00056 121OKM31.7.2023
Pajalta töihinJaakko Leskinen52 268156803209 071ESR,
ELY -Häme
28.2.2022
Kaupunki ja konserni
Hankkeet
Yhteys-
henkilö
Kuntaraha
Forssa
Muu rahoitus
EU, Suomi, yksit.
Hankkeen
kokonais-rahoitus
RahoittajaHanke
loppuu
FISU-verkostoAntti
Heinilä
jatkuva
Tekninen ja ympäristötoimiHankkeetYhteys-henkilöKuntaraha
Forssa
Muu rahoitus
EU, Suomi, yksit.
Hankkeen
kokonais-rahoitus
RahoittajaHanke
loppuu
HYPPY- Rakennusosat
ja materiaalit kiertoon
Antti
Heinilä /
Jukka
Perälä
10 000375650376 650EAKR,
Green Net Finland, Metropolia, SYKLI,
HAMK
31.1.2022
RETKI-hankeAntti Heinilä/ Henri Heikkilä/ Niina Salminen/ Sirkka Köykkä126 000300000426 000YM30.6.2022
Hanke Saaren kansanpuiston kehittämiseksi, palvelujen parantamiseksi ja luontoarvojen suojelemiseksiAntti Heinilä/ Niina SalminenForssa
15 000 
Tammela  5 000
20 00040 000ELY30.6.2022

Päivitetty 27.1.2022

Elinkeinohankkeet -> Listaus Forssan Yrityskehitys Oy:n sivuilla.