Keskeneräiset valtuustoaloitteet

Tälle sivulle kerätään Forssan kaupunginvaltuuston valtuustoaloitteet. Oheisesta taulukosta näet missä vaiheessa valtuustoaloitteet ovat. Uusimmat valtuustoaloitteet löytyvät kaupunginvaltuuston pöytäkirjoista.

Käsittelyssä olevat valtuustoaloitteet

Kokous
päivämäärä
Aloitteen tekijäAiheToimenpiteessä
4.9.2017
Lintonen, Emmi ym.
Koulujen ja päiväkotien tarpeisiin tehtävät tilat 
keskushallinto / sivistys / tekninen
8.10.2018
Ilvonen, Sirkka-Liisa ym.Kuntalaisten liikkumisedellytysten parantaminen
sivistys / tekninen
12.11.2018
Vuorenmaa Janne
Autoilun ja pyöräilyn turvallisuus
sivistys
10.12.2018
Lintonen Emmi ym.
Kuntalaisten päätöksenteon osallisuutta edistävien nettisivujen julkaiseminen  
keskushallinto
14.1.2019Lintonen Emmi ym.
Seudun veto- ja pitovoimatekijöiden parantamista pohtivan yhteistyöelimen perustaminen
keskushallinto
25.2.2019
Vuorenmaa J., Joenpalo I. ja Järvinen, E.
Jalankulun ja pyöräilyn helpottamiseen liittyvät liikennejärjestelyt tekninen
25.3.2019
Isotalo M. ja Kranni, M.Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö
sivistys
14.5.2019
Saarenmaa Lotta ym.Lasten ja nuorten varhaisen tuen mielenterveyspalvelut
sivistys
24.6.2019  
Kranni Maija ym.
Kestävän kehityksen budjetointi ja ilmastovaikutusten arviointi 
keskushallinto/sivistys/tekninen
11.11.2019            
Kinnunen, Riikka ym.Kaupungin ostolaskujen julkaiseminen
keskushallinto
11.11.2019                  
Häggman, Johanna ym.
Ulkomaisten elintarvikkeiden käytön puolittaminen
keskushallinto
27.1.2020
Anttila Sirkka-Liisa ym.
Edunvalvonta- ja elinvoimatoimikunnan perustaminen
keskushallinto
27.1.2020
Isotalo Merja ym.
Torikauppiaiden torimaksun syys-, talvi- ja kevätkaudelta poistaminen
tekninen
27.1.2020
Kranni Maija ym.
Nuorisovaltuuston vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
keskushallinto/sivistys/tekninen
27.1.2020
Virtanen Tapio ym.
Vieremäntien sivuille pystytettävät kaiteet
tekninen
24.2.2020
Luostarinen M.  ja Anttila S-L.
Kuntayhteistyön tehostaminen, luonnonvarojen tutkimus ja hoito sekä koulutukseen liittyvän säätiön perustaminen sekä Jokioisten kartanoalueen hoito
keskushallinto
11.5.2020                          
Ilvonen, Sirkka-Liisa ym.
Kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman laatimista koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
11.5.2020
 Grahn-Laasonen, Sanni ym.
Eri urheilulajien tila- ja kenttäongelmien yhdenvertaista ratkaisemista koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
22.6.2020
Kranni, Maija ja Isotalo, M.
Siivoustalkoiden järjestämistä koskeva valtuustoaloite
tekninen
22.6.2020            
Ilvonen, Sirkka-Liisa ym.
Ruostejärven leirikeskuksen uudisrakentamista ja vanhan kanalan korjaamista koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
17.8.2020
Grahn-Laasonen, Sanni ym.
Tyhjien liiketilojen elävöittämiseksi tehtävää kaupungin keskusta-alueen kehittämisvisiota koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
17.8.2020
Anttila, S-L. ym.
Forssan seudun yhteistä hankintajohtajaa koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
17.8.2020                            
Häggman, Johanna ym.
Forssan kaupungin yrittäjämyönteisyyden lisäämistä koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
17.8.2020
Penttilä, Mika ym.
Asuntovaunujen pysäköintipaikan Mäkilammin alueelle sijoittamista koskeva valtuustoaloite
tekninen
21.9.2020
Heino, Arto ym.
Forssan keskusta- ja torialueen elävöittämistä, kehittämistä ja houkuttelevuuden lisäämistä koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
21.9.2020
Anttila, S-L. ym.
Seudun vahvuuksien ja mahdollisuuksien markkinointikampanjaa koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
21.9.2020
Vuorenmaa, Janne
Yhdistyksille toimintatiloja Forssan keskusta-alueen elävöittämiseksi tehty valtuustoaloite
keskushallinto
5.10.2020                      
Häggman, Johanna ym.
Metsästäjäntutkintoon valmentavan kurssin opetussuunnitelmaan ottamista koskeva valtuustoaloite
sivistys
5.10.2020
Lähteenkorva, Jaana ym.
Koripallomuseon Forssaan saamisen selvittämistä koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
16.11.2020                        
Lintonen Emmi ym.
Kaupungin työnantajapolitiikan parantamista koskeva valtuustoaloite
keskushallinto/sivistys/tekninen
16.11.2020                 
Mattila Sami  
Forssalaisen kulttuurin kunniagalleriaa koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
16.11.2020
Aho Ritva ym.
Forssan seudun Palvelukammari ry:n Ystävän Kammarin toimitiloja koskeva valtuustoaloite
keskushallinto/sivistys/tekninen
14.12.2020
Anttila S-L ja Häggman J. ym.
Matkuun tehtävää lasten leikkipaikkaa koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
14.12.2020
Lintonen Emmi ym.Kuntalaisten tiedonsaantioikeuden parantamista koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
1.2.2021
Mattila Sami
Harakkamäen pulkkamäen valaistusta koskeva valtuustoaloite
tekninen
1.2.2021
Vuorenmaa Janne
Uusien luottamushenkilöiden perehdytystä koskeva valtuustoaloite 
keskushallinto
1.2.2021
Saarenmaa L. + 9
Iäkkäiden kaupunkilaisten hyvinvointi- ja terveystarkastuksia koskeva valtuustoaloite
keskushallinto
1.2.2021
Grahn-Laasonen S. + 9
Forssan kaupunginkirjaston uudistamisen käynnistämistä koskeva valtuustoaloite
sivistys
1.2.2021
Virtanen Tapio + 22
Matkussa ja Kojolla järjestettäviä lasten ja nuorten harrastuskerhoja koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
1.2.2021
Murtolahti ja Jaakkola
Forssan kulttuurisesti ja historiallisesti tärkeiden paikkojen ja rakennusten historian ja toiminnan tunnetuksi tekemistä koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
1.2.2021
Ilvonen S-L + 5
Ruostejärven leirikeskuksen alueella vuoden 2021 kesällä järjestettävää leiritoimintaa koskeva valtuustoaloite
sivistys/tekninen
1.2.2021
Lahtinen, Aila
Rautatieyhteyden Forssaan saamista koskeva aloite
keskushallinto/tekninen