Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on puolueeton, nuoria koskevien asioiden asiantuntija- ja yhteistyöelin. Se toimii apuna kunnallisessa päätöksenteossa tuoden nuorten näkökulman esille. Nuorisovaltuusto on sivistys- ja tulevaisuuslautakunnan alainen elin ja toimii yhteistyössä nuorisotoimen kanssa pyrkien edistämään nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Forssassa. Valtuusto kannustaa nuoria aktiiviseen osallistumiseen ja toimii vaikuttamiskanavana tehden aloitteita ja esityksiä kaupungin koneistossa eteenpäin ja välittää nuorille tietoa heitä koskevista päätöksistä.

Forssan nuorisovaltuusto on kiinnostunut tekemään yhteistyötä eri tahojen, kuten muiden nuorisovaltuustojen ja yritysten kanssa.

Nuorisovaltuusto 2020 - 2021

Hernberg Emmi, puheenjohtaja
Asp Mette, varapuheenjohtaja
Numminen Jesse, sihteeri
Pöllänen Fanni, jäsen, edustaja sivistys- ja tulevaisuuslautakunnassa
Koivisto Eerika, jäsen, tiedotus- ja somevastaava
Ahtola Jemina, jäsen
Fabritius Roosa, jäsen
Härmä Nea, jäsen
Kallenautio Lilli, jäsen
Lehtinen Oskari, jäsen
Oksanen Luukas, jäsen
Usva Aurora, jäsen 

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat: