OsallistUva budjetointi

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat voivat osallistua yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun ja suunnitteluun sekä vaikuttaa päätöksentekoon. Forssassa osallistuvaa budjetointia toteutetaan siten, että kaupunkilaiset, Forssan kaupungin asukkaat voivat tehdä ehdotuksia siitä, mihin 20 000 euron määräraha käytetään ja äänestää sen jälkeen, mihin tehdyistä ehdotuksista rahasumma käytetään.

Forssan kaupungin osallistuvan budjetoinnin vuoden 2022 kaupunkilaisäänestyksen perusteella kohennettiin Mäkilammin uimapaikan ilmettä sekä otettiin uuden koirapuiston perustaminen osaksi investointisuunnitelmaa.

Osallistuva budjetointi 2023

Ehdotusvaihe oli käynnissä kolme viikkoa 23.1.–12.2.2023. Ehdotuksia kerättiin verkossa kyselylomakkeen kautta sekä paperisin lomakkein kaupunginkirjastossa. Toteuttamiskelpoisista ehdotuksista järjestetään kevään aikana äänestys, jonka perusteella kaupunginhallitus päättää, mikä tai mitkä hankkeet toteutetaan.

Toteuttamiskelpoisen ehdotuksen tulisi olla yleishyödyllinen ja tuottaa iloa ja hyötyä laajalle joukolle kuntalaisia. Ehdotusten tulee olla kaupungin toimivallan sekä 20 000 euron määrärahan puitteissa toteutettavissa, eikä niistä saisi myöhemmin aiheutua merkittäviä vuotuisia kustannuksia.