KAUPUNKISTRATEGIA 2030

Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 hyväksymä Kaupunkistrategia 2030 on kaupungin taloussuunnittelun ja ohjausjärjestelmän perusta. Sen toiminnallistamisen tukena toimivat erilaiset toimenpideohjelmat ja niiden tuloksia mitataan säännöllisesti valituin mittarein. 

Kaupunkistrategia 2030 - Järkivihreä Forssa Kestävää elinvoimaa -esittely

City strategy 2030 - Bright Green Forssa Sustainable vitality -presentation


Arvot 

Avoimuus, rohkeus, vastuullisuus

Visio

Vision Järkivihreä Forssa - kestävää elinvoimaa näkökulmia ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen kestävyys:

Ekologinen kestävyys – Toimintamme asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin.

Taloudellinen kestävyys – Toimintamme perustuu taloudelliseen tasapainoon.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys – Toimintamme ytimenä on ihmisarvosta kiinni pitäminen, yhdenvertaisuus, myötätunto ja oikeudenmukaisuus. Keskeisenä kysymyksenä on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle.