Avotyö

Työtoimintaa voidaan järjestää työvalmennuskeskuksen lisäksi myös muilla työpaikoilla avotyönä. Se sijoittuu työvalmennuskeskuksessa tehtävän työn ja avoimilla työmarkkinoilla tehtävän työn välimaastoon.

Työssäkäyntiin liittyvät asiat sovitaan yhteistyössä työnantajan, avotyönohjaajan ja avotyöntekijän kesken. Ohjaaja opastaa ja perehdyttää työpaikalla sekä avotyöntekijää että työpaikan henkilöstöä. Ohjaaja käy työpaikalla säännöllisesti myös alkuperehdytyksen jälkeen.

Avotyöntekijän toimeentulo perustuu työkyvyttömyyseläkkeeseen tai muihin sosiaalietuuksiin ja tukiin. Työstä maksetaan työntekijälle työosuusrahaa. Avotyöntekijä voi myös olla osan viikosta avotöissä ja osan viikosta työvalmennuskeskuksessa.