Forssan nuorisopalvelut

polkupyörät kuutamon edustalla

Forssan nuorisopalvelut luo edellytyksiä nuorisotyölle ja  -toiminnalle järjestämällä lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Pääkohderyhmänä ovat alle 29 -vuotiaat nuoret. Toiminnan tarkoituksena on syrjätymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa.