Forssan nuorisotoimi

Forssan nuorisotoimi luo edellytyksiä nuorisotyölle ja  -toiminnalle järjestämällä lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Pääkohderyhmänä ovat alle 29 -vuotiaat nuoret. Toiminnan tarkoituksena on syrjätymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Nuorisotoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa. 


Nuorisopalvelua sydämellä, Nuorisopalveluiden tavoite-, kehittämis- ja toimenpideohjelma 2022-2026


polkupyörät kuutamon edustalla